Oběd v trávě při čekání na přestup bergamském letišti. Pivo a pizza, základ dobrého návratu :)