Boss, jak mi kluci představili pána domu, se čas od času stavil na kontrolu. I on má od Josého jeden kousek na těle