Na bydlení jsme si tentokrát nemohli v nejmenším stěžovat