Na svahu nad restaurací můžete pozorovat pasoucí se dobytek